PHP

Câu điều kiện if else và switch case

Câu điều kiện if else và switch case

  • 07/02/2017

Các vấn đề ta đề cập từ đầu bài cho đến nay chỉ cho phép chúng ta viết chương trình chạy theo một trình tự từ trên xuống và không bỏ qua một đoạn code nào ( trừ phần ghi chú ). Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào ta cũng muốn chương trình chạy hết các dòng lệnh đó. Vì thế câu lệnh if else và switch case trong php ra đời giúp ta giải quyết vấn đề này...

Chi tiết
Toán Tử Quan Hệ Và Toán Tử Lý Luận Trong Php

Toán Tử Quan Hệ Và Toán Tử Lý Luận Trong Php

  • 07/02/2017

Toán tử quan hệ được dùng để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến hay giữa một biến và một hằng số. Ví dụ kiểm tra 2 biến $a và $b xem biến nào lớn hơn ta làm như sau: ($a > $b) và kết quả của biểu thức này sẽ trả về kiểu boolean TRUE hoặc FALSE. Các bạn lưu ý rằng phép toán mà có 1 dấu bằng là phép gán, còn 2 dấu bằng là phép so sánh....

Chi tiết
Các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ php

Các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ php

  • 07/02/2017

Ngôn ngữ php cũng như các ngôn ngữ khác. Có rất nhiều kiểu dữ liệu phục vụ cho các yêu cầu ứng dụng. Nắm được kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ php đó là điều rất quan trọng với các lập trình viên. Mặc dù nó rất cơ bản nhưng là tiền đề để học các vấn đề và code tính năng nâng cao. Ở các ví dụ ở bài trước mình khai báo biến với các giá trị kiểu chuỗi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất cả các kiểu giá trị mà php sử dụng....

Chi tiết
Biến và Hằng trong php

Biến và Hằng trong php

  • 07/02/2017

Biến và Hằng là kiến thức cơ bản trong lập trình php nói riêng, và lập trình mọi ngôn ngữ nói chung. Sau hai bài giới thiệu và hướng dẫn cài đặt xampp để chạy ứng dụng php ta bắt đầu đi vào những khái niệm của php căn bản nhé. Trong PHP, các biến thể được khai báo bất cứ đâu trong kịch bản. Phạm vi của một biến là phạm vi khả dụng biến có thể được tham chiếu, sử dụng....

Chi tiết
Hướng Dẫn Cài Đặt Xampp cho windows

Hướng Dẫn Cài Đặt Xampp cho windows

  • 07/02/2017

Như chúng ta đã biết, ngôn ngữ php chạy được trên nền tảng websever. Hiện nay trên mạng có rất nhiều công cụ hỗ trợ việc này trên máy tính cũng như trên các hệ điều hành khách nhau.Hôm nay blog phongdat sẽ giới thiệu cho các bạn về công cụ Xampp. Với công cụ này giúp chúng ta chạy được ứng dụng Apache và Mysql phục vụ cho việc lập trình website cho chúng ta......

Chi tiết
Giới Thiệu Ngôn Ngữ PHP

Giới Thiệu Ngôn Ngữ PHP

  • 07/02/2017

PHP - viết tắt hồi quy của "Hypertext Preprocessor", là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHP đã trải qua rất nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, với cách viết mã rõ rãng, tốc độ nhanh, dễ học nên PHP đã trở thành một ngôn ngữ lập trình web rất phổ biến và được ưa chuộng.....

Chi tiết