kỹ thuật layout master trong codeigniter

Ở bài trước mình giới thiệu qua về  Cài đặt framework codeigniter, và chạy một controller nho nhỏ đầu tiên. Trở lại bài này các bạn sẻ được biết về các load view master để xây dựng các trang view một cách nhanh chóng và dễ dàng nâng cấp. 

Tài nguyên phục vụ cho các bạn tiện theo dõi và làm theo video này: downlod template admin và xem lại bài đầu tiên nhé. Vì mấy bài đầu tiên chưa thao tác với database nên mình chưa động chạm gì tới database nhé. 

Đầu tiên các bạn cần config base_url ở đây thư mục của mình là codeigniter-2017 nên mình sẽ config. Các bạn vào thư mục application/config/config.php tìm đến dòng $config['base_url'] = ''; và sửa thành

$config['base_url'] = 'http://localhost:8888/codeigniter-2017/';

Tiếp theo autoload một số helper, ở bài này mình sẽ load hai helper cần sử dụng trước hôm sau đến phần thao tác với model mình sẽ load tiếp một số cái nữa. Vào application/config/autoload.php tìm đến dòng $autoload['helper'] = array(); và sửa thành

$autoload['helper'] = array('url','file');

Trở lại với vấn đề chính của bài này là gọi layout master. Với các load view bình thường các bạn có thể hoàn toàn làm được không có vấn đề gì, mỗi controller bạn tạo ra một trang view và load đến trang view đó. Nhưng giả sử các bạn đang buil một giao diện admin có modul product, có modul category, modul user ..... mà trong các modul này có các action như thêm sửa xóa dữ liệu, các view của action này có header chung, sidebar chung, footer chung thì chúng ta phải tìm một hướng giải quyết ngắn gọn và nhanh chóng. Nắm bắt được nhu cầu này thì framework Ci cũng như một số framework khác đã hộ trợ các lập trình viên cách gọi layout master. Và đây là Video chi tiết hướng dẫn cho các bạn vừa theo dõi vừa thực hành kỹ thuật gọi layout trong framework CI.

 

Các bạn theo dõi video và làm theo, mình chỉ note lại các phần cần chú ý.

1. Tất cả tên các controller phải viết hoa chữ cái đầu tiên. 

2. Cách load view bình thường: $this->load->view('tên file view');

3. Cách load view master của funtion add controller category với file layout cố định.

 $this->data['temp'] = 'admin/category/add';
 $this->load->view('admin/layout',$this->data);

 

  • Tác giả: Admin
  • 09/06/2017