Cài đặt và cấu hình framework codeigniter

Codeigniter là một nền tảng ứng dụng động tương tác với php. Nó cho phép các lập trình viên xây dựng ứng dụng web, ứng dụng phần mềm một cách nhanh hơn so với viết thô(hay còn gọi là code thuần). Hầu hết các framework đều sử dụng mô hình MVC và tích hợp sẵn các thư viện cần thiết để hộ trợ lập trình trong quá trình viết chương trình. Codeigniter ra đời khá sớm, phiên bản chính thức đầu tiên được công bố 28 tháng 2 năm 2006, Đến thời điểm hiện tại là version 3.1.4 tháng 5 năm 2017.

 

Để cài đặt framework này các bạn vào trang chủ: https://codeigniter.com/download download phiên bản 3.1.4. Đây là phiên bản mới nhất so với hiện tại. Sau khi dowload về ta được file.zip, ta phải giải nén và tiến hành config theo các bước sau:

Bước 1: Sau khi giải, mình đổi tên thư mục thành codeigniter-2017 và copy thư mục vào htdocs của thư mục xammp. Ở đây mình dùng xampp để chạy websever nhé. Nếu các bạn chưa biết thì vào Cài đặt xampp cho windows nhé.

Bước 2: Mặc định khi chạy http://localhost:8888/codeignter-2017/ thì sẽ chạy vào controller welcome. và sẽ có giao diện thế này:

Bước 3: Chạy ứng dụng đầu tiên, vào app->controller->tạo file Home.php. với nội dung là 

if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed'); 
Class Home extends CI_Controller
{
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
    }

    public function index()
    {
        echo 'Đây là trang view';
    }
}

Sau đó bạn chạy với url: http://localhost:8888/codeigniter-2017/index.php/home   kết quả sẽ cho ta dòng chữ đây là trang view. Chúng ta để ý ở trên mặc định framework này có index.php sau trang chủ rồi tới tên controller. Nếu chúng ta chạy ko có index.php như này http://localhost:8888/codeigniter-2017/home thì sẽ báo lỗi ngay. Để giải quyết lỗi này ta tạo file .htaccess ngang hàng với file index.php với nội dung sau

RewriteEngine on
RewriteCond $1 !^(index\.php|resources|robots\.txt)
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?$1 [L,QSA]

Bây giờ bạn có thể truy cập http://localhost:8888/codeigniter-2017/home bình thường nhé.

 

 

  • Tác giả: Admin
  • 08/06/2017