Lập Trình Hướng Đối Tượng

Lớp và đối tượng trong mô hình OOP

Lớp và đối tượng trong mô hình OOP

  • 16/02/2017

Lập trình hướng đối tượng thường được biết đến là mô hình OOP. Đây là phương pháp lập trình nâng cao, sử dụng đối tượng để gọi ra các phương thức và thuộc tính lập trình. OOP giúp các lập trình viên tiết kiệm được thời gian và code sẽ ngắn gọn, sạch sẽ hơn rất nhiều..

Chi tiết