Thiết kế csdl với website bán hàng

Làm việc với framework laravel thì việc thiết kế cơ sở dữ liệu rất nhạnh gọn, các bạn có thể gõ code và chạy lệnh php artisan migrate hoặc php artisan migrate:refresh để thao tác với cơ sở dữ liệu. Nếu bạn nào chưa biết kết nối database trong laravel thì đọc lại bài này nhé kết nối cơ sở dữ liệu trong laravel5. Trở lại bài hôm này mình sẽ tạo ra 3 bảng có cấu trúc như thế này:

3 bảng này liên quan mật thiết với nhau. nhìn vào hình trên từ trái qua phải các bạn thấy, đầu tiên là bảng users với id chính là user_id của bảng product, và id của bảng cates chính là cate_id của bảng product. Thường khi nhìn vào csdl các bạn sẽ biết nên làm cái gì trước cái gì sau, ở đây mình sẽ làm module hai bảng cates và users trước nhé, vì bảng products chứa khóa ngoại nên mình sẽ làm sau cùng tránh lỗi xảy ra.

  • Tác giả: Admin
  • 20/06/2017