Restfull controller trong laravel

Hướng dẫn sử dụng Restfull controller trong mô hình MVC framework laravel5.0. Ở framework laravel5.0 hỗ trỡ chúng ta làm việc với restfull controller rất đơn giản. Để tạo 1 controller các bạn gõ lệnh: php artisan make:controller RestfullController. Ở đây tên controller là RestfullController với chữ cái đầu mình sẽ viết hoa. Sau khi gõ lệnh và báo thành công các bạn vào app->http->controller->sẽ thấy controller mình vừa tạo ra. Trong đó có nhiều action được tự động tạo ra. 

Trong video này mình sẽ tích hợp luôn thư việc form. Với laravel4 thì thư viện form được tích hợp sẵn, nhưng sang laravel5 thì thư viện này không có sẵn, để sử dụng các bạn phải tích hợp nó vào. Cái này rất đơn giản nhé, không có gì khó cả. Các bạn vào file composer.json phần required các bạn sửa thành 

"require": {
        "laravel/framework": "5.0.*",
        "illuminate/html": "~5.0"
        
    },

rồi lưu lại và gõ lệnh update lại composer cho nó. php composer.phar update hệ thống sẽ tự update cho bạn, quá trình này có thể mất vài phút. Trong quá trình chờ đợi nó update các bạn vào config->app cấu hình lại cho mình chút xíu. Thêm dòng này sau dòng 137 nè: 'Illuminate\Html\HtmlServiceProvider', và 2 dòng sau dòng 195: 'Form'      => 'Illuminate\Html\FormFacade',
                                    'Html'      => 'Illuminate\Html\HtmlFacade',

lưu lại và thế là chúng ta đã tích hợp thành công thư viện form rồi đấy. Tiếp theo ở phần này mình sẽ viết thư viện riêng của mình vào laravel. Các bạn muốn tự code một hàm hay nhiều hàm sau đó sử dụng nó cho dự án của mình có thể gọi ra bất cứ đâu nó giống helper trong framework codeigniter ý, hoàn toàn có thể làm được và rất đơn giản. Các bạn vào app tạo cho mình thư mục Phongdat chữ đầu mình viết hoa nhé, sau đó trong thư mục này mình tạo một file Functions.php(chữ cái đầu mình cũng viết hoa). Trong file này mình lưu các hàm mà mình cần sử dụng. Để gọi ra bất cứ đâu thì bạn cho nó autoload là ok. Để autoload các bạn vào file composer.json ở phần autoload sửa thành

 "autoload": {
        "classmap": [
            "database"
        ],
        "psr-4": {
            "App\\": "app/"
        },
        "files": [
            "app/phongdat/functions.php"
        ]
    },

Và gõ lệnh php composer.phar update để cập nhật lại nhé

  • Tác giả: Admin
  • 20/06/2017