Module Cate - Lấy ra list danh sách

Ở bài trước mình đã làm chức năng thêm mới danh mục sản phẩm cả 2 trường hợp đó là dùng vòng lặp, và dùng hàm menu đệ quy. Và hôm nay mình chọn dùng vòng lặp để lấy ra menu 3 cấp cho xuyên suốt series này của mình nhé. Vì thực tế menu đa cấp không giới hạn khi làm với hệ thống lớn thì người ta phải xây dựng, nhưng khi bạn tự code từng dự án thì chỉ cần danh mục cấp 3, cùng lắm thì cấp 4. Mình đã làm rất nhiều dự án rồi nhưng chỉ gặp menu cấp 4 đếm trên đầu ngón tay, rất ít, chủ yếu là cấp 2 và cấp 3. Bạn nào chưa biết cách validate dữ liêu thêm mới bằng laravel5.0 thì vào đây xem nhé Module Cate - Chức năng thêm mới

Trong laravel có hộ trợ route group, có nhiều bạn hỏi mình để phân biệt controller admin và controller xử lý ngoài trang chủ thì như thế nào. Rất đơn giản các bạn chỉ cần khi báo route group và prefix như này:

Route::group(['prefix'=>'admin'],function(){
    //các restfull controller khai báo trong này

   Route::resource('cate','CateController');
});

Trong video mình dùng câu điều kiện if else và vòng lặp foreach rất nhiều. Kiến thức về câu điều kiện và vòng lặp vô cùng quan trọng, bạn nào chưa vững có thể xem lại ở serie php cơ bản của mình nhé.

Source code bài này nhé: module cate - list danh sach

  • Tác giả: Admin
  • 21/06/2017