Module Cate - Chức năng thêm mới

Ở phần đầu của bài này mình sẽ hướng dẫn tạo view thêm mới và validate dữ liệu bằng file request. Đầu tiên các bạn tạo restfull controller Cate. Sau khi tạo xong các bạn vào app->http->controller vào Cate và thấy các action trong controller này. Tại function create các bạn return đến cái view cho mình, tại function store chính là action để chúng ta kiểm tra dữ liệu khi post lên. Để tạo một request các bạn gõ lệnh php artisan make:request CateRequest và ấn enter, hệ thống tự động tạo cho mình một file CateRequest. dưới đây là video mình nói rất chi tiết về phần request và thêm mới vào csdl.

Ở phần 2 này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy ra danh mục cấp 2, cấp 3 bằng vòng lặp foreach và lấy ra slug của danh mục để tối ưu cho seo đường link trang web. 

 

Ở phần 3 này mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng hàm menu đệ quy, để lấy ra danh mục đa cấp không giới hạn.

 

  • Tác giả: Admin
  • 20/06/2017